DUTCH LOVE LETTERS is een kleinschalig kunst- en erfgoedproject dat eerst en vooral de rijkdom van gezamenlijke herinneringen, de liefde en poëzie wil delen. Het project maakt gebruik van het citaatrecht voor het toepassen van dichtregels. De dichtregels worden zorgvuldig geciteerd met bronvermelding en de titel van het volledige gedicht. DUTCH LOVE LETTERS is een uitnodiging om het werk van dichters verder te onderzoeken. Waar mogelijk wordt de dichter om toestemming gevraagd voor het citeren uit zijn of haar werk. Wij bieden tevens de mogelijkheid aan de auteur om toelichting online en offline te delen met ons publiek. Wilt u contact met ons opnemen wanneer ondanks onze zorgvuldigheid niet juist is geciteerd of rechthebbenden nog toestemming moeten geven?